KËRKOJMË OFERTA PËR PRODUKTE BAZË TË SHPORTËS USHQIMORE

YWCA shpall thirrjen për oferta për supermarkete në qytetin e Beratit dhe të Lezhës, që ofrojnë produkte ushqimore, në kuadër të projektit “Familjet dhe fëmijët në vështirësi kanë akses në shërbime dhe informacion për mbrojtjen nga rreziqet”.

Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 01.12.2021 deri më datën 20.12.2021.

Faleminderit!