KËRKESË PËR OFERTË PËR BIZNESE QË OFROJNË KARRIGE

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, mbështetur nga UNICEF, shpall thirrjen për oferta për biznese që ofrojnë karrige për hapësirën e qendrës ditore, për realizimin e takimeve me prindërit. 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike në adresën [email protected] / [email protected] ose pranë zyrës tonë nga data 18.03.2024 deri më datën 29.03.2024.

Faleminderit!