Njoftim për konsulent për realizimin e ciklit të dytë të trajnimeve

YWCA of Albania në kuadër të projektit “Bashkitë mbështesin parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore përmes masave të integruara të mbrojtjes sociale” i cili udhëhiqet nga UNICEF ALBANIA, kërkon një ekspert/e për realizimin e trajnimeve me stafet e bashkive Kamëz, Bulqizë, Pukë dhe Kukës. 

Objektiv i rëndësishëm i projektit është të forcojë përgjigjet e vazhdueshme dhe të suksesshme ndaj parandalimit të trafikimit njerëzor në Shqipëri dhe reduktimit të shpeshtësisë së tij.

Më poshtë do të gjeni termat e referencës për pozicionin e shpallur.

Të interesuarit duhet të dorëzojnë CV me email: [email protected], ose pranë zyrave të YWCA, Rr. ‘Him Kolli’ dq. 13, Tiranë, brenda dt. 12 prill 2024.

TOR, ekspert per trajnimet