KËRKESË PËR OFERTË PËR SHËRBIMIN KATERING

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet që ofrojnë shërbimin e kateringut. Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 18.10.2021 deri më datën 24.10.2021.

Faleminderit!