Si të qepim maska

Maskat janë një nga mënyrat kryesore për parandalimin dhe mbrojtjen nga Covid-19. Broshura shpjegon sesi mund të qepen maskat në kushtet e shtëpisë, me qëllim që familjet me të ardhura të pakta të kenë mundësi të jenë të mbrojtura. Këto maska mund të përdoren disa herë.