Si mund të përballojmë situatat traumatike

Në kuadër të projektit “Mbështesim edukimin”, YWCA ka dizenjuar broshurën “Si mund të përballojmë situatat traumatike”. Në këtë material përshkruhet kuptimi i ngjarjeve traumatike, simptomat psikologjike, ndryshimet fizike, problemet me kognicionin, impakti i traumës psikologjike në performacën akademike, si dhe strategjitë e mbështetjes dhe teknikat e suksesshme për të përballuar ngjarjet e vështira.