RAPORTI VJETOR 2023

YWCA of Albania prezanton aktivitetet dhe projektet kryesore të zbatuara gjatë vitit 2023. Puna bazuar në vlerat tona vazhdon!

Raporti vjetor 2023

Annual report 2023