RAPORTI VJETOR 2022

YWCA of Albania prezanton aktivitetet dhe projektet kryesore të zbatuara gjatë vitit 2022. Puna bazuar në vlerat tona vazhdon!

Annual report, 2022