RAPORTI VJETOR 2021

YWCA of Albania prezanton aktivitetet dhe projektet kryesore të zbatuara gjatë vitit 2021 së bashku me bilancin financiar përkatës. Puna bazuar në vlerat tona vazhdon!

 

Raporti vjetor 2021

Pasqyra Financiare 2021