RAPORTI VJETOR 2019

YWCA of Albania prezanton aktivitetet dhe projektet kryesore të zbatuara gjatë vitit 2019 së bashku me bilancin financiar përkatës. Puna bazuar në vlerat tona vazhdon!

Raporti Vjetor 2019

Bilanci Financiar 2019