Njoftim!

Njoftim!
Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), ne kuader te projektit “Shkolla ime është nje vend i sigurt“, Financuar nga UNICEF kerkon Konsulent/ekspert për zhvillimin e metodologjisë, analizimin e gjetjeve dhe hartimin e raportit final, per periudhen maj – qershor 2019
Projekti “Shkolla ime është një vend i sigurt“ ka në fokus krijimin e një kulture pozitive në shkollë, që do të ndihmojë në mësimdhënien frymëzuese dhe mësimnxënien angazhuese, duke parandaluar shumicën e problemeve disiplinore, atje ku mund të jenë ushtruar lloje të ndryshme të dhunës ndaj fëmijëve.
Te interesuarit duhet te dorezojne CV dhe Leter Interesi me email: [email protected] , [email protected] ose dorazi prane zyrave te YWCA, Rr. ‘Him Kolli’ dq. 13, Tirane, brenda dt. 6 maj 2019
Per me shume informacion i gjeni tek ToR ne linkun me poshte:

Termat e references , konsulent per hulumtimin