NJOFTIM PËR SHTËPI BOTUESE/SHTYPSHKRONJË

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, mbështetur nga UNICEF, kërkon shtëpi botuese/shtypshkronjë për printimin e materialeve informuese për përfituesit e projektit.      

– fletëpalosje në gjuhën afgane, në 3000 kopje 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj (çmimet të përfshijnë tvsh), sipas formatit bashkëngjitur, deri në dt. 11.10.2023, në adresën: Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tiranë, ose me email në adresën [email protected] ; [email protected]

Ju mirëpresim!

FORMAT OFERTE, YWCA OF ALBANIA