NJOFTIM PËR SHTËPI BOTUESE/SHTYPSHKRONJË

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, mbështetur nga UNICEF dhe USAID, kërkon shtëpi botuese/shtypshkronjë për printimin e materialeve informuese për përfituesit e projektit.      

– botim manuali me ngjyra, me rreth 120 faqe, në 1000 kopje 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj (çmimet të përfshijnë tvsh), deri në dt. 10.05.2023, ora 17:00, në adresën: Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tiranë. Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e çmimit dhe cilesisë së shërbimit të ofruar.  

Ju mirëpresim!