NJOFTIM PËR SHTËPI BOTUESE/LIBRARI

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, mbështetur nga UNICEF, kërkon shtëpi botuese/librari për blerjen e librave për ngjyrosje për fëmijë. 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj (çmimet të përfshijnë tvsh), sipas formatit bashkëngjitur, deri në dt. 13.10.2023, në adresën: Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tiranë, ose me email në adresën [email protected] ; [email protected]

Ju mirëpresim!

FORMAT OFERTE, YWCA OF ALBANIA