Njoftim per punesim!

Njoftim per punesim!
Koordinatore Projekti prane YWCA
Detyrat kryesore
• Percakton qellimin e projektit ne bashkepunim me Drejtorin Ekzekutiv
• Krijon nje plan te detajuar te punes per aktivitetet e planifikuara
• Percakton burimet e nevojshme per te perfunduar projektibn
• Pergjegjes per zhvillimin e nje plani per perfundimin e nje projekti qe efektivisht ndan burimet per aktivitetet
• Pergjegjes per te menaxhuar stafe te tjera te perfshire ne projekt
• Kontaktoje konsulente te kualifikuar per te punuar ne projekt sipas rastit
Aftesite e punes
• Aftesi te shkelqyera komunikuese
• I/E afte per te menaxhuar detajet dhe te punoje me nje shkalle te larte te saktesise
• Njohje e ciklit te menaxhimit te projekteve
• Shume i/e organizuar dhe fleksibel
• Njohuri te shkelqyera te word, excel etj.
• Aftesi dhe njohuri te mediave sociale
• Zoteruese e gjuhes angleze
• Njohuri bazike te finances
• Aftesi per te punuar i/e pavarur
Kerkesat
• Diplomë të avancuar (të paktën nivelin master) në fushën e psikologjisë klinike ose këshillimit;
• Përvojë praktike në fushën e mrojtjes ndaj femijeve
• Përvojë në punën me organizatat jofitimprurëse
• Shkathtësi (me gojë dhe me shkrim) në gjuhën shqipe dhe angleze;
• Aftësi të shkëlqyera në komunikim
• Të jetë në dispozicion për të udhëtuar

Te gjithe te interesuarit duhet te dergojne CV dhe leter interesi me email: [email protected] , ose dorazi prane zyrave te YWCA, Rr. ‘Him Kolli’ dq. 13, Tirane, brenda dt. 20 nentor 2018