Njoftim per ofrues sherbimi website

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare ne kuader te projektit: “Shkolla ime një vend i sigurtë”, kerkon ofrimin e sherbimit te nje kompanie apo individi per krijimin e nje website dhe mirembajtjen e tij per nje periudhe nje vjecare.

Sherbimi i kerkuar perfshin keto procese: Krijimin e nje faqe web; Sigurine dhe mbrojtjen nga viruset; perditesim i gjuheve te programimit dhe platformave; publikimin e lajmeve dhe njoftimeve te ndryshme qe kane te bejne me zbatimin e projektit, trajnimin e administratorit te web; krijimin e adresave te reja te email; etj.

Kriteret:
· Kompania/ Individi te kete minimumi 3 vjet eksperience ne hartimin e website.

· Te jete i/e licensuar ose certifikuar

· Te kete nje staf te kualifikuar dhe me pervoje

Te interesuarit mund te na dergojne nje Portfolio te Kompanise si edhe nje Oferte ne adresen e emailit: [email protected], brenda dates 6 maj 2019.