Kush përfiton ndihmë ekonomike (Në gjuhën shqipe dhe romisht)