Krijimi i Partneritetve Lokale Kundër HIV në qytetet Lezhë dhe Kukës

Gjatë muajit nëntor, YWCA of Albania organizoi krijimin e rrjeteve të Partneriteteve Lokale te HIV, në bashkëpunim me institucionet lokale si Drejtoria e Shëndetit Publik, zyrat e shërbimit social pranë bashkive Lezhë dhe Kukës, Drejtori Arsimore, OJF etj. Në këto takime u diskutua për pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete të ndryshme të fushës së shëndetit, kryesisht të HIV/AIDS, shëndetit riprodhues, edukimit seksual etj.