KERKOJME STUDIO/KOMPANI QË OFRON SHËRBIME AUDIO-VIZUALE

YWCA of Albania në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë“, mbështetur nga UNICEF dhe në bashkëpunim me MASR është e interesuar për një studio/kompani që ofron shërbime audio-vizuale.

Shërbimi konsiston në :

-realizimin e videove ndërgjegjësuese në lidhje me qëllimet kryesore të projektit

-bashkepunimin me shkollat e perfshira ne projekt per realizmin e videove

-ofrimin e cilesise me te larte ne realizimin e videove

-realizimin e videove te pershtatshme per audience e femijeve, prinderve dhe mesesve

Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë ofertën e tyre brenda datës 6 mars.