KËRKOJMË STUDIO/KOMPANI QË OFRON SHËRBIME AUDIO-VIZUALE

YWCA of Albania në kuadër të projektit “Fuqizimi i grave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në shoqëri”, mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun pranë Ambasadës Amerikane në Shqipëri është e interesuar për një studio/kompani që ofron shërbime audio-vizuale. 

Shërbimi konsiston në :

-realizimin e videos ndërgjegjësuese në lidhje me qëllimet kryesore të projektit

-ofrimin e cilësisë më të lartë në realizimin e videove 

Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë ofertën e tyre brenda datës 22 gusht.