KËRKESË PËR OFERTË PËR SUBJEKTE QË OFROJNË QEPJEN E BLUZAVE ME LOGO TË STAMPUARA

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për subjektet që ofrojnë qepjen e bluzave dhe stampimin e logove në to.

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike në adresat [email protected][email protected] ose pranë zyrës tonë nga data 05.09.2022 deri më datën 16.09.2022.

Faleminderit!