KËRKESË PËR OFERTË PËR SUBJEKTE QË OFROJNË QEPJEN E BLUZAVE PËR FËMIJË ME LOGO TË STAMPUARA

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, implementuar nga UNICEF Albania me mbështetjen e qeverisë së SHBA, shpall thirrjen për oferta për subjektet që ofrojnë qepjen e bluzave për fëmijë dhe stampimin e logove në to.

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike në adresat [email protected] /  [email protected] ose pranë zyrës tonë nga data 01.11.2023 deri më datën 10.11.2023.

Faleminderit!