KËRKESË PËR OFERTË PËR SUBJEKTE QË OFROJNË MATERIALE PROMOCIONALE

YWCA of Albania në kuadër të projektit të financuar nga UNICEF, me titull “Bashkitë mbështesin parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore përmes masave të integruara të mbrojtjes sociale”, kërkon subjekte që ofrojnë materiale promocionale, specifikisht: 

  • 8000 fletëpalosje 
  • 4 roll-up 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj (çmimet të përfshijnë tvsh), sipas formatit bashkëngjitur, deri në dt. 15.11.2023, në adresën: Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tiranë, ose me email në adresën [email protected] ; [email protected]

Ju mirëpresim! 

FORMAT OFERTE, YWCA OF ALBANIA