KËRKESË PËR OFERTË PËR STUDIO GRAFIKE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për studio grafike që ofrojnë dizenjmin dhe prodhimin e stendave promocionale.

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 19.03.2021 deri më datën 29.03.2021.

Faleminderit!