KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË PAJISJE ELEKTRONIKE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për shoqëri që ofrojnë pajisje elektronike, specifikisht tabletë dhe laptopë . 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 27.05.2021 deri më datën 04.06.2021.

Faleminderit!