KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË PAJISJE ELEKTRONIKE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për shoqëri që ofrojnë pajisje elektronike, specifikisht videoprojektorë. 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike në adresën [email protected] / [email protected] ose pranë zyrës tonë nga data 16.01.2023 deri më datën 27.01.2023.

Faleminderit!