KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË PAJISJE ELEKTRONIKE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për shoqëri që ofrojnë pajisje elektronike, specifikisht laptopë. 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 02.03.2022 deri më datën 15.03.2022.

Faleminderit!