KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË PAJISJE ELEKTRONIKE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për shoqëri që ofrojnë pajisje elektronike, specifikisht printera. 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 10.01.2022 deri më datën 26.01.2022.

Faleminderit!