KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË KONDICIONERA

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për kompani që ofrojnë shërbimin e shitjes dhe montimit të kondicionerave. Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 01.03.2022 deri më datën 11.03.2022. Faleminderit!