KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Lezhës që ofrojnë sallë trajnimi, shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë takimit.

Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 10.02.2021 deri më datën 18.02.2021.

Faleminderit!