KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE / HOTELE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për restorante/ hotele në qytetin e Tiranës që ofrojnë sallë konferencash, shërbimin e drekës dhe pushimit të kafes për workshop-in në kuadër të projektit “Fuqizimi i rrjeteve lokale të grave për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm, si një mekanizëm për të krijuar komunitete vigjilente dhe të bashkuara”. 

Ofertat do të pranohen nga data 23.05.08.2023 deri më datën 02.06.2023 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected], [email protected] ose pranë zyrave tona.

Faleminderit!