KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet që ofrojnë sallë trajnimi dhe shërbimin e drekës.

Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 11.06.2021 deri më datën 18.06.2021.

Faleminderit!