KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Durrësit që ofrojnë shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë trajnimit.

Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 08.03.2021 deri më datën 14.03.2021.

Faleminderit!