KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Lezhës që ofrojnë shërbimin e drekës për pjesëmarrësit në trajnimin me edukatoret dhe mësueset e ciklit parashkollor në kuadër të projektit të financuar nga UNICEF, me titull “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta!”.

Ofertat do të pranohen nga data 01.06.2023 deri më datën 09.06.2023 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected], [email protected] ose pranë zyrave tona.

Faleminderit!