KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Elbasanit që ofrojnë shërbimin e drekës dhe pushimit të kafes në kuadër të projektit “Fuqizimi i grupeve vulnerabël për të pasur një komunitet të ndërgjegjshëm dhe të informuar ndaj Covid-19 dhe procesit të vaksinimit”.

Ofertat do të pranohen nga data 01.08.2022 deri më datën 12.08.2022 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected], [email protected] ose pranë zyrave tona.

Faleminderit!