KËRKESË PËR OFERTË PËR LIBRARI / SHTËPI BOTUESE

YWCA of Albania është e interesuar për një librari ose shtëpi botuese që ofron libra edukativë dhe jashtëshkollorë për fëmijë dhe të rinj të grupmoshave të ndryshme. 
 
Ofertat do të pranohen nga data 17.04.2023 deri më datën 28.04.2023 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected], [email protected] ose pranë zyrave tona.
 
Faleminderit!