KËRKESË PËR OFERTË PËR KANCELARI

YWCA of Albania është e interesuar për një kancelari që ofron materiale për zyra dhe trajnime, si dhe materiale edukative për fëmijë të grupmoshave të ndryshme. 
 
Ofertat do të pranohen nga data 14.06.2022 deri më datën 22.06.2022 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected] ose pranë zyrave tona.
 
Faleminderit!