KËRKESË PËR OFERTË PËR DYQANE QË OFROJNË LODRA PËR AMBJENTE TË JASHTME

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për dyqane që ofrojnë lodra për ambjente të jashtme. Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike ose pranë zyrës tonë nga data 04.03.2022 deri më datën 25.03.2022. Faleminderit!