KËRKESË PËR OFERTË PËR BIZNESE QË OFROJNË MOBILJE

YWCA of Albania, në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”, mbështetur nga UNICEF, shpall thirrjen për oferta për biznese që ofrojnë mobilje, specifikisht tavolina. 

Ofertat do të pranohen në mënyrë elektronike në adresën [email protected] / [email protected] ose pranë zyrës tonë nga data 13.11.2023 deri më datën 21.11.2023.

Faleminderit!