Fuqizimi i komuniteteve rurale

Ne kuader te projektit: “Fuqizimi i komuniteteve rurale per te ndertuar partneritete te vlefshme me qeverite lokale rurale per te siguruar mireqeverisjen”, YWCA of Albania, organizoi ne Roshnik, Otllak te qarkut Berat dhe Bradashesh, Gjinar te qarkut Elbasan disa takime me perfaqesues te institucioneve lokale; njesi administrative, qendra shendetesore, shkolla etj. Ky projekt mbeshtetet nga USAID Shqiperi.