DITA NDERKOMBETARE E POPULLSISE

Sot me date 11.07.2017, ne Diten Nderkombetare te Popullsise, YWCA zhvilloi disa sessione informuese dhe sensibilizuese me komunitetin Rom, ne qytetet Berat, Elbasan, Shkoder dhe Vlore. Gjate ketyre sesioneve rendesi ju dha Planifikimit familjar i cili i jep te drejten cifteve dhe individeve per te vendosur lirshem dhe me pergjegjesi numrin, distancen dhe kohen e femijeve te tyre, duke patur informacionin dhe menyrat per ta realizuar kete. U shpjegua mbi mbi efektet pozitive te metodave te Planifikimit Familjar, rendesine e parandalimit te SST-ve, menjanimin e shtatezanive me risk te larte etj. Njerezit kane mundesine te zgjedhin metodat e shumta te planifikimit familjar sic jane: kontraceptivet orale, DIU prezervativet, sterilizimi mashkullor dhe femeror.
#HerFuture #ZeriteRinjve #UNFPA_Albania #YWCAofAlbania