“Çdo fëmijë rom në kopsht” – një nga nismat më të suksesshme të YWCA dhe UNICEF.