Broshura CADA-10

Broshura e realizuar në kuadër të bashkëpunimit të YWCA of Albania me CADCA, me qëllim angazhimin e strukturave të komunitetit për parandalimin e varësisë ndaj drogës dhe alkoolit.

Broshura, CADA-10