Projekti “Çdo fëmijë rom në kopsht”

Prezantimi i punës 12 mujore të Projektit “Çdo fëmijë rom në kopsht” u zhvillua edhe në Qarkun e Durrësit.
Në këtë takim morën pjesë; Znj.Nora Malaj, Zv.Ministre e Arsimit dhe Sportit, drejtoresha e DAR Durrës Znj. Lindita Muka, drejtore shkollash dhe kopshtesh, mësues, edukatore dhe shumë bashkëpunëtorë të cilët kanë dhënë kontributin e tyre gjatë implementimit të kësaj iniciative! Në këtë prezantim u paraqitën arritjet, sfidat dhe diskutime të ndryshme për punën në vazhdim!